За контакти


Технически сътрудник
тел.:092 660287
факс: 092 661512
e-mail: info@vratitza.com

Илиана Маркова
Експерт продажби
Тел.: 092 661163
Факс: 092 661512
GSM: 0882 417 415
e-mail: prodajbi_vratitza@abv.bg