Конфекциониране

Производството на шевни изделия е предназначено за директен износ в страни като Италия, Швеция, Германия, Франция, Австрия.

Оборудването е на съвременно техническо ниво с възможност за изработване на богат асортимент изделия, включващ:

  • кухненски кърпи и престилки
  • комплекти покривки със салфетки
  • комплекти за студено сервиране
  • комплекти постелъчно бельо
  • олекотени завивки
  • работно облекло